Domácí telefony - Kamerové systémy - EZS - Požární signalizace

Bezpečnost na prvním místě!

Zamezení vniknutí nežádoucích osob do objektu Kam dál?

Jedná se o:

zamezení vniknutí osob do objektu

  1. Systém samo-zamykacího zámku, který v součinnosti s „BRANEM“ zajistí zavření a automatické zamknutí vstupních (jakýchkoliv) dveří.
  2. Systém elektronické kontroly vstupu (bezdotykové čtečky čipů), který nezávisle nebo v součinnosti se systémem domovního telefonu a ve spolupráci s elektromotorickým či elektromechanickým samo-zamykacím zámkem zajistí otevření dveří bez použití klíče. Výhodou čipového systému oproti klasickému klíči je jednoduchá kontrola počtu čipů (bez vašeho vědomí nelze přidat další do systému) a že v případě ztráty čipu se tento čip jednoduše vymaže z databáze a tím se znemožní jeho zneužití. U ztráty klíče je nutná výměna vložky a nová sada klíčů, což představuje velké cenové náklady.

Technické možnosti:

  • Samo-zamykací mechanický nebo motorický zámek – po dovření dveří uzamkne sám na 2 západy
  • Odstranění kliky i zevnitř a nahrazení koulí (elektromotorický zámek)
  • Otevírání dveří z obou stran elektronickým čipem
  • Kontrolní video systém (často postačí makety kamer)
  • Automatické osvětlování vstupního prostoru

Systémy na ochrany vstupu

Systémy pro ovládání elektrického zámku vstupních dveří umožňují přímý vstup pouze oprávněným osobám. Toto oprávnění systémy ověřují podle kódu elektronického klíče přiloženého ke snímací části zařízení nebo kontrolou kódu zadaného na číselné klávesnici. Pokud tato zařízení nejsou použita v tlačítkových panelech systémů domovních telefonů, umožňují řešit různé speciální požadavky, jako například pohyb osob v rozsáhlých objektech nebo řízení vstupu do lékařských ordinací nebo úřadů ve stanovených časech.

Výhody:

  • Je vždy zamčeno
  • Zamykáte bez klíčů pouhým zaklapnutím dveří
  • Při odchodu odemykáte a otevíráte naráz pouze stisknutím kliky

Funkce

Samo-zamykací elektromechanický zámek se z venkovní strany otevírá klíčem nebo systémem kontroly vstupu a z vnitřní strany jen pouhým stiskem kliky do stavu otevřeno (vhodné též pro nouzové východy – ANTIPANIK). Samo-zamykací zámek řeší dvoubodové uzamčení dveří při každém zavření. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do zámku a automaticky dojde k vysunutí závory a zablokování střelky do stavu ZAMČENO.

Neváhejte nás kontaktovat

SET-MONT s.r.o.

Modřanská 80
147 00 – Praha 4

Petr Vaněček

Jednatel společnosti
Vedoucí střediska vnějších sítí

Jaroslav Blažek

Vedoucí střediska vnitřních sítí