Domácí telefony - Kamerové systémy - EZS - Požární signalizace

Bezpečnost na prvním místě!

Zabezpečení vstupu do školních a předškolních zařízení Kam dál?

V posledních letech se čím dál tím více objevují a řeší případy vniknutí neoprávněných osob do interních prostor objektů  mateřských a základních škol. Z tohoto důvodu vám nabízíme spolehlivou kontrolu osoby dožadující se vstupu či vyzvednutí dítěte ze školního nebo předškolního zařízení pomocí kamerového systému, který sleduje tyto prostory. Tento systém  ve spolupráci s komunikačním systémem prakticky znemožní  nepovolaným osobám se dostat do objektu a neoprávněně odvést dítě, aniž by o tom kdokoli věděl.

Příklad:

Oprávněná osoba chce vyzvednout předškoláka ze zařízení MŠ. U vstupu  přes komunikační zařízení zazvoní na příslušnou třídu a dožaduje se vydání dítěte k odchodu. Pedagogický pracovník na monitoru vidí  a může zkontrolovat osobu, která požaduje vydání dítěte a rozhodne o oprávněnosti tohoto požadavku.

Zatímco ve třídách se na monitorech zobrazuje konkrétní vstup pro příslušnou třídu,  tak v ředitelně (nebo kdekoliv je potřeba) lze na monitoru zobrazit dění na všech kamerami sledovaných prostorech. Vzhledem k tomu, že je systém nastaven pouze na zobrazení v reálném čase, nejedná se o kolizi se zákonem na ochranu osobních dat. V neposlední řadě systém umožňuje,přes webové rozhraní, dálkovou kontrolu ze služebny Městské policie. V případě, že má školní zařízení elektronický zabezpečovací systém, který má vyvedenou signalizaci o narušení i na služebnu  Městské policie, mohou její příslušníci přes dálkový dohled zkontrolovat, zda se nejedná o planý poplach.

Komunikační systém

Jedná se o systém domácího telefonu, který umožňuje nejen komunikaci mezi dveřní hláskou a telefonem umístěným ve třídě, ale i mezi jednotlivými telefony nainstalovanými ve třídách, ředitelně, sborovně, kuchyni apod. Takže v případě problému může pedagog vyrozumět další pracovníky (ředitele, hospodářku …), aniž by opustil prostor s jemu svěřenými osobami a ponechal je tak o samotě. V případě, že jsou vstupní dveře do příslušného prostoru opatřeny elektrickým otvíračem či samo zamykacím zámkem, lze je přes systém DT ovládat.

 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat

SET-MONT s.r.o.

Modřanská 80
147 00 – Praha 4

Petr Vaněček

Jednatel společnosti
Vedoucí střediska vnějších sítí

Jaroslav Blažek

Vedoucí střediska vnitřních sítí