Domácí telefony - Kamerové systémy - EZS - Požární signalizace

Bezpečnost na prvním místě!

Domovní komunikační systém Kam dál?

Moderní domovní komunikační systém nejen-že vzhledově dotváří vstupní prostor objektu, ale především umožňuje kvalitní domluvu mezi obyvateli domu a osobami,  které je hodlají navštívit. Díky této dokonalé komunikaci  jsou odstraněny neduhy dřívějších systémů se špatnou slyšitelností a srozumitelností, a tím i nechtěnému vpuštění nežádoucího individua do objektu.

Jedná se o digitální systém, jež může být vybaven kamerou, která umožní zobrazit žadatele na domácím videotelefonu. Sytém domovní komunikace může být součástí celkového domovního zabezpečovacího systému.

Některý systém též umožňuje komunikaci mezi jednotlivými bytovými přístroji. Tato služba je využívána  především na sousedskou komunikaci, aniž by tato byla zpoplatněna.

Vzhledem ke stále probíhající interní kontrole systému nemůže dojít k vyřazení z provozu  možným zlomyslným chováním, jako je trvalé vyvěšení telefonu a obsazení komunikační linky. V případě takovéto události systém automaticky vyřadí tento telefon po dobu jeho vyvěšení, aby ostatní uživatelé nebyli omezováni. Po zavěšení tohoto telefonu dojde opět k jeho zařazení do systému.

Komunikační systém může ovládat elektrický zámek vstupních dveří.

V neposlední řadě může být rozšířen o tzv. kódový zámek, nebo elektronickou čtečku karet a čipů, která umožní otevření bez použití klíče. Výhodou oproti klasickému klíči je maximální kontrola počtu  vydaných klíčenek (bez vědomí nelze přidat další do systému) a tím nedochází k nekontrolovanému duplikování  klíče. Dále pak v případě ztráty čipu se tento čip jednoduše vymaže z databáze a tím se znemožní jeho zneužití. U ztráty klíče je nutná výměna vložky a nová sada klíčů, což představuje velké cenové náklady.

domácí telefony a videotelefony
Komfortní řešení kontaktu s návštěvníky bytu, domu či jiného objektu.
Elektrické zámky umožňují otevírání jednokřídlých i dvoukřídlých dveří ze vzdáleného místa, například z bytu, kanceláře či vrátnice.
Opravy domácích telefonů
Provádíme rekonstrukce a opravy stávajících domovních telefonů a videotelefonů.
Neváhejte nás kontaktovat

SET-MONT s.r.o.

Modřanská 80
147 00 – Praha 4

Petr Vaněček

Jednatel společnosti
Vedoucí střediska vnějších sítí

Jaroslav Blažek

Vedoucí střediska vnitřních sítí