Domácí telefony - Kamerové systémy - EZS - Požární signalizace

Bezpečnost na prvním místě!

Přístupový systém Kam dál?

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

RAK BES

Jednoduchý přístupový systém.

Moduly RAK BES designu KARAT obsahují bezdotykové  autonomní čtečky. Jsou určené pro osazení do tlačítkových tabel KARAT ale i do ostatních značek . Využívají se pro vytvoření jednoduchého přístupového systému pro jednosměrnou kontrolu vstupu do budovy bez možnosti záznamu událostí o použití identifikátorů. Programování identifikátorů je možné provést pomocí tlačítka osazeného přímo na desce OPJ. Tlačítka umožňují dvě základní operace – naprogramování identifikátorů do paměti OPJ RAK a vymazání uložené databáze. Takové programování je možné provést i přímo na místě montáže. 
Rozšířené programování OPJ poskytuje software RAK, který umožňuje vytvoření jednoduché databáze, definování vlastností identifikátorů, vlastnosti zařízení, nastavení doby sepnutí relé, hledání identifikátoru a načítání identifikátorů z OPJ. Pro takové programování je nutné připojit OPJ k PC pomocí kabelu RS232 či USB.

ENTRAS

Základní vlastnosti systému

Systém ENTRAS oproti své konkurenci nabízí mnohem vyšší stupeň zabezpečení, stejný princip je využíván u bezkontaktních platebních karet. Také konstrukční vlastnosti systému nabízejí vysokou spolehlivost.

Přístupová média

Díky technologie NFC a standardům ISO/IEC 14443A a B (MIFARE, Ntag atd.) lze využít k identifikaci uživatele mnoho různých “tagů” od celé řady výrobců. I přes vysoký stupeň standardizace v této oblasti se kvalita, citlivost a spolehlivost jednotlivých tagů liší. Na této technologii je postavena většina moderních systémů, proto je možné použít většinu současně používaných karet (platební karty, karty na veřejnou dopavu atd.)

Bezpečnost

 • Technologie NFC – nulová možnost kopírování přístupových médií. Jako přístupového média lze využít platebních karet jednotlivých uživatelů.
 • Data o kartách a uživatelích jsou na SD kartu ukládána jen symbolickými kódy (hash). To znemožňuje zneužití dat v případě zcizení SD karty.
 • Pro správu systému je nutné použít administrátorskou kartu.
 • Možnost nastavení různých úrovní oprávnění pro administrátorské karty (úrovně Superadmin, Administrátor a Přístup k záznamům činnosti).
 • Možnost vytváření časových oken, ve kterých mohou být přístupová média použity.
 • Možnost oddělení čtecí antény od čtečky a její umístění mimo modul, to znemožní neoprávněný přístup k ovládaným výstupům.

Konstrukční a technické vlastnosti

 • Možnost připojení až dvou antén k jedné čtečce. Přičemž je ukládána informace, která anténa byla pro vstup využita. Je tedy možné například evidovat příchod a odchod. Pro každou anténu mohou být vytvořeny jiné časové intervaly (uživatel tak může být například akceptován jen pro průchod v jednom směru v konkrétní časové období).
 • Dva programovatelné výstupy na desce čtečky.Čtečka může prostřednictvím rozhraní RS485 ovládat další výstupy instalované na této sběrnici.
 • Dva programovatelné vstupy na desce čtečky. Při aktivaci vstupu je možné definovat, jaké budou provedeny akce (aktivovány výstupy). Další vstupy mohou být připojeny pomocí rozhraní RS485.Vstupy se nastavují stejným způsobem jako uživatelé. Se vstupy je možné pracovat také při tvorbě pravidel a jejich sepnutí použít jako podmínku.
 • Integrovaná baterie udržuje aktuální čas.
 • Možnost propojení jednotlivých čteček do nadřazeného minipočítače, který sbírá data z jednotlivých čteček a usnadňuje programování rozsáhlejších systémů. Jednotlivé čtečky pracují stále autonomně. Komunikace mezi čtečkami je monitorována.
 • V případě použití minipočítače lze celý systém připojit k síti Ethernet a tedy také k internetu. To umožňuje snadnou vzdálenou správu a nastavování systému.
 • Napájení systému v rozsahu 5 až 20 V DC.
 • Konstrukce plošných spojů umožňuje instalaci do nejčastěji používaných instalačních krabic nebo přímo do tabel domácích telefonů.

Komfort

 • Ukládání informací o jednotlivých průchodech. Počet záznamů je limitován pouze velikostí SD karty.
 • Neomezený počet uživatelů.
 • Programování systému pomocí vestavené WiFi.Aktivace WiFi se provádí speciální přístupovou kartou a po naprogramování je opět deaktivována.
 • Programování čtečky pomocí WEB rozhraní, které je optimalizováno pro mobilní telefony.
 • Možnost vytvoření nebo editace nastavení čtečky ofline pomocí desktopové aplikace a následný import konfigurace do čtečky.
 • Přenos konfigurace mezi jednotlivými čtečkamiexportem a následným importem do čtečky druhé (lze pomocí mobilního telefonu). Čtečky mohou pracovat v režimu MASTER/SLAVE, kdy správa uživatelů je prováděna jen ve čtečce MASTER.
 • Pro každé přístupové médium můžou být nastavena jiné ovládané výstupy. Jednotliví uživatelé jsou seskupeni do skupin, přičemž každá skupina může spouštět jiné pravidlo (sekvenci akcí) a mít přiřazený jiný časový plán.
 • Volné programování akcí (pravidel), které jsou vykonány při přiložení karty nebo aktivaci vstupu.

Příklad: Pravidlo sepne relé 1 na 1s, počká 2s, sepne relé 2 na 1s (pauza se Zpracování a export dat o jednotlivých průchodech pomocí WiFi, RS458, případně sítě Ethernet.

 • Možnost správy sytému a vyhodnocení dat na PC v offline i online režimu.
 • Možnost použití podmíněných vstupů (systém při vykonávání pravidla čeká na vstup, pokud uplyne stanovený interval