Domácí telefony - Kamerové systémy - EZS - Požární signalizace

Bezpečnost na prvním místě!

Servis a instalace pokladen EET Kam dál?

Servis a instalace pokladen EET

 

 • Od března 2017 naše firma zajišťuje instalace a servis pokladen EET pracujících na platformě Android.
 • Poskytujeme servisní pomoc firmám, obchodníkům a osobám, pro které je správné nastavení pokladny EET složitější, nebo se tím nechtějí zatěžovat.
 • Službu zajišťujeme též s možností dodání pokladny EET dle nabídky na níže uvedeném odkazu:
  http://www.minipos.cz?sa_u=wotj0ncez6&sa_c=koosgs5k

Základní pojmy k elektronické evidenci tržeb

Jak funguje

 

 • 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
 • 2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem FIK.
 • 3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně FIK), kterou předá zákazníkovi.
 • 4. Zákazník obdrží účtenku.
 • 5. Zákazník si může ověřit svoji účtenku na Daňovém portále, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

Technické řešení:

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.

Od kdy?

Podnikatelé se zapojují postupně takto:

 • v 1. fázi – od 1. prosince 2016 – ubytovací a stravovací služby,
 • ve 2. fázi – od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod,
 • ve 3. fázi – od 1. března 2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
 • ve 4. fázi – od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Co podléhá

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které:

 • pocházejí z podnikatelské činnosti,
 • a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet.

Režimy

Režimy elektronické evidence tržeb:

Elektronická evidence tržeb v běžném režimu
Účtenku můžete vystavit kdykoli před uskutečněním tržby, nejpozději však při jejím uskutečnění. V případě internetového obchodu je to typicky v okamžiku obdržení objednávky, ačkoli při platbě dobírkou bude tržba uskutečněna až při předání zboží.

Elektronická evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

Pokud jste v oblasti, kde není dostupné žádné internetové připojení, například na horské chatě. Může vám správce daně udělit individuální výjimku z on-line evidence. Stále však budete mít povinnost vystavovat účtenky, pouze je musíte doručit do 5 dnů od evidované tržby.

Údaje uváděné na účtence

Podnikatel je na účtence povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK)
 • své daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 • pořadové číslo účtenky
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 • celkovou částku tržby
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu
 • Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele, který pověřil evidováním této tržby podnikatele, který tržbu eviduje. Nemá-li podnikatel povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód (FIK), je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód (PKP)

Výběr pokladny

Jak vybrat pokladnu pro EET

Pro EET (elektronickou evidenci tržeb) je dostupná celá řada řešení jak v mobilní, tak i statické formě. Pracují s různými programy, které se hradí jednorázovým poplatkem, na měsíční bázi, nebo jsou zdarma do určitého počtu položek. V následujícím textu se vám pokusíme přiblížit, jaké řešení by mohlo vyhovovat právě vám.

Co zohlednit při výběru pokladny pro EET?

Jaký je váš obchodní potenciál?

 • Drobným podnikatelům postačí mobil nebo tablet + přenosná tiskárna
 • Malé a střední firmy využijí počítačové pokladny s dotykovým displejem a příslušenstvím
 • Velké firmy budou pravděpodobně evidenci řešit komplexním informačním systémem

Platba měsíčním paušálem nebo trvalá licence?

 • Bezplatnou verzi – většinou omezená na určité množství položek (možnost upgradu na plnou verzi)
 • Trvalou verzi – plná verze softwaru za jednorázovou úhradu (bez měsíčních poplatků)
 • Předplatné – plná verze softwaru s měsíčním paušálem, která zahrnuje podporu, aktualizace a služby (např. zálohování v cloudu)

Důležité parametry a příslušenství

Typ připojení
U připojení přes WiFi musíte mít nablízku bezdrátový směrovač, ať už svůj, nebo jiného poskytovatele. Pokud jste často na cestách, zajistí vám pohodlnější konektivitu mobilní datové připojení GSM přes SIM kartu operátora. Musíte si však aktivovat a platit datový tarif (v základu asi 50 Kč měsíčně). Pro fixně umístěné registrační pokladny je nejlepší variantou připojení k síti pomocí konektoru RJ-45 a běžného ethernetového kabelu, které zajistí spolehlivé spojení bez rizika výpadků nebo rušení.

Přenositelnost
Stacionární řešení se hodí pro provozy, kde chcete mít pokladnu neustále na stejném místě, typicky obchody, restaurace, hotely a část služeb. Naopak přenosná řešení využijí zejména řemeslníci a stánkaři. Je velmi výhodné, pokud takové systémy umožňují snadnou výměnu baterie, případně mají druhou přímo v balení.

Platba za software
Jednorázově pořízené softwary vyžadují větší prvotní výdaj a vlastní správu dat. Výhodou tak může být nižší celková cena při dlouhodobém provozu a možnost většího zabezpečení dat. Cloudové služby si můžete pořídit ve většině případů také, ale budete za ně muset platit samostatně paušál.
Třetí variantou jsou volně dostupné systémy, které jsou ale zpravidla omezené na určitý počet položek a hodí se tak zejména pro drobné podnikatele.

Tiskárna
Systémy pro EET se často dodávají i s drátovou či bezdrátovou tiskárnou eventuálně jí mají přímo integrovanou. Pokud tiskárna není součástí dodávky, stačí pořídit takový model, který bude spolupracovat s vaším softwarem a hardwarem

Časté otázky

Co když nejde internet?

V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?

Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. chata v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto tržbách musí odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Co když spadne spojení během transakce?

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k přerušení spojení během transakce (např. se může jednat o výpadek na straně Finanční správy nebo chyby v síti), postupuje podnikatel obdobně jako v případě výpadku internetu, tj. zašle údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno?

Provést storno je samozřejmě možné. Informace o stornu bude odeslána na server Finanční správy stejným způsobem jako informace o evidované tržbě, jen jako mínusová položka. Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

Co když se mi rozbije pokladna, to budu muset zavřít?

V případě poruchy pokladního zařízení podnikatel sice neplní povinnosti stanovené zákonem o evidenci tržeb (zaslat údaje o tržbě správci daně a vystavit zákazníkovi účtenku), ale i tak může ve své činnosti pokračovat, aniž by byl sankcionován. Musí však prokázat, že učinil vše pro to, aby mohl začít opět co nejdříve evidovat tržby. Po odstranění poruchy na pokladně podnikatel zašle údaje o přijatých platbách (za období poruchy) serveru Finanční správy dodatečně.